< Terug naar codex

De slag van Matadi

Pagina: 266/266

 
1.
Moeder Westvlaamsche was gedaan
Al met ne speech van vriend Stefaan
De mannen trokken, belaan met bokken
Al over d'Oude Markt, met pet en stokken
Ze waren zeker wel met duust
Wanneer ze kwamen aan de Just

2.
Maar de fascisten haan 't gemunt
Op de manschappen van 'r Rond-Punt
Van rond den achten waren z' aan 't wachten
Maar eensklaps kwamen daar anciens en schachten
Ze stormden aan met veel geweld
En vielen op 't fascistenveld

3.
De fascisten waren in de war
En vluchtten naar den boulevar
En de pandoeren dorsten niet roeren
Ze stonden altijd maar van ver te loeren
Opeens kwam men aan Matadi
En menigeen zei "nondedjie"

4.
Daar was ne grooten offensief
't Was vreeslijk want ze vloekten stief
De steenen vlogen zonder meedogen
En de fascisten krgen z'in d'oogen
Ze trokken af met veel verlies
De flaminganten riepen "bis!"

5.
Daar kwamen mannen van 't parket
Bij Steven, in de naam van der wet
En na veel zoeken in Stevens boeken
Zat onze vriend bijna in vuile doeken
Ze gingen ook nog bij Supply
En ook nog bij een stuk of drie

6.
Maar 't was nog lange niet gedaan
De zaak met dien Italiaan
Na confrontatie was 't laberatie
Met ons twee franken naar Herent statie
Daar werd gelaberd en gezwierd
En menigeen heeft daar gepierd