< Terug naar codex

De trommel slaat

Pagina: 354/354

Remi Ghesquière
 
1.
De trommel slaat, de fluite gaat,
De wind ontvouwt de vane
En flink op stap, de knapenschap
Komt zingend langs de bane!
Keerzang:
Hoezee ! Hoezee ! (bis)
En : Vliegt de Blauwvoet ?
Vliegt de Blauwvoet ?
Storm op zee !

2.
Ei ! ruimt de baan, alwaar wij gaan,
Wij, zonen van de helden
Die hielden vrij van slavernij
Hun veie Vlaamse velden.

3.
Zijt welgezind, die Vlaandren mint
De toekomst hoort ons, knapen.
Wij ook, wij gaan den vijand slaan
En gulden sporen rapen.

4.
De trommel slaat, de fluite gaat,
De wind ontvouwt de vane
En in 't verschiet nog dreunt het lied
Der knapen langs de bane.