< Terug naar codex

Een kint gheboren in Bethlehem

Pagina: 343/343

Hoffmann von Fallersleben (1884)

'Puer natus in Bethleem'
 
1.
Een kint gheboren in Bethlehem
Verblidet alle Jerusalem
Keerzang:
Amor, amor, amor, amor,
Amor, quam dulcis est amor!

2.
Die enghelen songhen doe ter tijt,
Dit herderkens waren mede verblijt.

3.
Drie coninghen quamen uut Oostenlande
Ende brachten mit hem haer offerhande.

4.
Al mit den enghelen wille wi singhen
Ende laten onse herten in vrouden springhen