< Terug naar codex

Goede nacht, kameraden

Pagina: 514/514

 
Goede nacht, kameraden,
wij sluiten deze dag.
De sterren onzer lage landen,
aan 't blauwe firmament,
Die zullen met hun glans, de somberheid verbannen.

Goede nacht, kameraden,
bewaar een moedig hart,
En sterrenglans in jonge dromen.
Want altijd zal de zon,
Door donk're nachten heen, weer hoog aan d'hemel komen