< Terug naar codex

Groeninge

Pagina: 356/356

Guido Gezelle / Jef Van Hoof
 
Het Vlaamse heir staat immer pal,
daar 't winnen of daar 't sterven zal !
Alhier, aldaar aan lange lansen,
de leeuwen dansen.

De winden schudden met geweld,
de zwarte blomme in 't geluw veld;
de kwaden zien, benêen de transen
de leeuwen dansen !
Met bezemen zo komen z'af,
om 't Vlaamse volk af te rans'len,
als ijdel kaf dat 't zweerd onweerd is.
De leeuwen dansen ! (3 maal)

Harop ! Harop, de trompe steekt,
de boeien los, de banden breekt.
Ten vijand in ! Dat op zijn schansen
de leeuwen dansen !
Sta vuist en voet de vane omtrent !
En gij die God noch ere en kent,
ruimt bane, eer op uw vege bansen
de leeuwen dansen ! (3 maal)