< Terug naar codex

Helpt nu u zelf

Pagina: ---/---

Niet meer in de codex sinds 1959 / Melodie uit Souterliedekens (1540)
 
Helpt nu u zelf, zoo helpt u God,
Uit der tirannen band en slot,
Benauwde Nederlanden;
Gij draagt den bast al om uw strot,
Rept fluks uw vrome handen.
O, Nederland, gij zijt belâan,
Dood ende leven voor u staan;
Dien den tiran van Spanje,
Of volg om hem te wederstaan,
Den Prinse van Oranje.