< Terug naar codex

Ik zeg adieu

Pagina: 408/408

De tekst van dit lied is opgenomen in het "Antwerps liedboek" uit 1544,
de melodie in de "Druiventros der Amoureusheit" uit 1602.
 
Ick segh adieu, wi twee, wi moeten sceiden.
Tot op een nijen so wil ic troost verveijden.
Ic laet bi u dat herte mijn,
want waer ghi sijt, daer sal ic sijn.
Tsi vruecht otf pijn, tsi vruecht oft pijn,
altoos sal ic u vrij eijgen sijn