< Terug naar codex

Komt, vrienden, in de ronde

Pagina: ---/---

Niet meer in de codex sinds 1973
 
Komt, vrienden, in de ronde, minnaars van enen stiel.
Ik zal u gaan verkonden, hoe ik door ’t slijperswiel
den kost verdien voor vrouw en kind,
schoon blootgesteld aan sneeuw en wind.

Keerzang:
Terlieromterla
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
door het roeren van mijn been,
ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

Schoenmaker, stijf gezeten op enen pikkelstoel
maag kees en droog brood eten, maar als ik nood gevoel
dan slijp ik tot den avond toe
en zo heb ik nooit arremoe.

Kleermaker, maakt ons kleren voor acht stuivers per dag
wil hij den loon vermeren, hij snijdt meer dan hij mag
maar ik met mijnen slijpersteen
ik win meer op één uur alleen.

De maalder moet graan malen tot in het fijnste meel
hij doet dubbel betalen voor zijn droge keel
maar ik door iever en door vlijt
‘k win mijn brood in rechtvaardigheid.

Sa, vrienden, voor het leste, all’ ambachten zijn goed;
maar ’t mijn is toch het beste, schoon ik soms slapen moet
op hooi of strooi in enen stal
daar heb ik kost voor niemendal.