< Terug naar codex

Krambambouli

Pagina: 232/232

Jef van den Eynde

Naar het Duits van Christoph Friedrich Wittekind (1745) "Crescentius Koromandel"
‘Der Krambambuli – Ein Loblied über die gebrannten Wasser im Lachs zu Danzig’. Oorspronkelijk 102 strofen.
 
1.
"Krambambouli" zo wordt geheten
Dat schuimend blond studentennat.
Wie zou d'r op d'aarde iets beters weten
In alle pijn en smart als dat?
Van 's avonds laat tot 's morgens vroeg
Drink ik mijn glas krambamboeli
Krambimbambambouli, krambamboeli.

2.
En brandt mijn hoofd en mijne wangen,
Of breekt mijn herte van verdriet,
Of krult mijn maag in duizend tangen
Of bibbert 't lijf gelijk een riet,
Ik lach met al de medici
En drink mijn glas krambambouli, enz

3.
War' ik als edelman geboren,
Keuzer zoals Maximiliaan,
Ik stichtten een orde uitverkoren
En als devies hing ik daaraan,
Toujours fidèle et sans souci
C'est l'ordre du Crambambouli, enz.

4.
Is moeders geld nog uitgebleven
En heb ik schulden met de macht,
Heeft 't zoete lief me niet geschreven
De post van thuis droef nieuws gebracht,
Dan drink ik uit melancholie,
Een schuimend glas Krambambouli, enz.

5.
En is mijn geld al naar de donder
Dan peezuig ik van elke schacht,
Al heb ik geld, al zit ik zonder,
Eens wordt 't heelal tot stof gebracht.
Want dat is de filosofie
Naar den geest van Krambambouli, enz.