< Terug naar codex

Kunst is de kracht

Pagina: 357/357

René De Clercq

Melodie 1522
 
Const gaet voor cracht, lijc d’ouders ons scholieren;
steld u nu op, die ryden noyt began.
Toogt vroom dyn vacht ende opents Leeus banieren,
let op tvirtuyt, ons welvaert hangter an.
Elk edel man int vechten valt zeer coene; int groene recht dyn tenten gent.
Maect u bekent int Vrancs convent, daer is profijt te doene.

Nieuwe tekst van René De Clercq:

Kunst is de kracht, het hoogste recht op leven,
kunst waar geen macht ter wereld hand op legt.
Kunst is het volk van Nederland gegeven,
dies, wat ook valle, Nederland staat recht !
Groot heerlijk volk, wat klinkt als een klaroene over noord en zuid ?
‘t Vlaams lied vooruit met vroom geluid ! Daar is nog recht te doene