< Terug naar codex

Malbroek

Pagina: 491/491

Te Averbode opgetekend door Ernest Claes.
'Marlbrough s’en va-ten guerre'
 
1. En malbroek die trok naar den oorlog
Miekendi, miekenda,
Miekendal, deral, deral, dera,
En Malbroek die trok naar den oorlog,
Wie weet wanneer hij keert
Wie weet wanneer hij keert.

2. Met de Pasen zal der hij komen,
Of in de sinksenweek.

3. Maar de Sinksenweek is verdwenen
Malbroek en keert niet weer

4. En zijn vrouw die klom op nen toren
Op’t hoogste klom zij ja.

5. En zij zag er een tijding komen
Geheel in’t zwart gekleed.

6. Om mijn tijding, o mijn schoon tijding
Wat tijding brengt gij mij?

7. En malbroek die is er gestorven
Gestorven ja den dood.

8. Ik heb hem naar het graf zien dragen
Al door vier officiers.

9. En den eerste droeg zijn potske
Den tweede zijn banier.

10. En den derde droeg zijnen sabel
Den vierde droeg geen zier