< Terug naar codex

Maria die soude near Bethlehem gaen

Pagina: 339/339

Tekst uit Hasselt, melodie uit het Prieel der geestelicker melodie (1609)
 
1. Maria die soude naer Bethlehem gaen,
Kersavond voor de noene;
Sint Joseph soude met haer gaen
Om haer den weg te toenen.

2. Het hageld' en 't sneeuwde en
't miek er zoo koud,
De rijm lag op de daken;
Sint Joseph tegen Maria sprak:
“Maria, wat zullen wij maken?”

3.Maria die zeide: “ik bender zoo moe,
Laet ons een weinig rusten”.
“Laet ons nog een weinig rusten”.
“Laet ons nog een weinig verder gaen,
Aen een huizeken zullen wij rusten!”

4. Zij kwamen een weinig verder gegaen,
Tot aen een boere scheure,
't Is daer waer Heer Jezus geboren was:
En daer sloten noch vensters noch deuren!