< Terug naar codex

Noordzee

Pagina: ---/---

Emmanuel Hiel / Emiel Hullebroeck

Niet meer in de codex sinds 1959
 
Wie kust er zo driftig der duinen zand?
Wie klotst er zo blij, zo juichend ons strand?
Wie geeft er ons zout in ons bloed,
En moed in het krachtig gemoed?
Hoezee! Dat is de Noordzee! ]
De zee van Nederland. ] bis

Wordt ze ooit door vijanden aangerand,
Dan walst rood van bloed haar zilvren golvenbrand.
Wij weren de vijanden af,
Of zinken mete hen in het graf.
Hoezee! De wilde Noordzee! ]
De zee van Nederland. ] bis