< Terug naar codex

O Nederland let op uw saeck

Pagina: ---/---

Niet meer in de codex sinds 1959
 
1. O Nederland! let op u Saeck
De tijt en stont is daer.
Op dat nu inden hoek niet raeck
U vrijheid, die voorwaer
U ouders hebben dier gecocht,
Met goet en bloet en leven;
Want sij werd nu gansch en t’eenemaal gezocht
Tot niet te zijn verdreven.

2. Neemt acht op uwer landen staet:
U volk end’ steden meest
Sijn sterk en daar is raet en daet
Van ouds altijd geweest.
U adel is manhaftich vroom,
Men vindt niet haers gelijken:
Houd den Spanjaard doch, ik bid u in den toom,
Dat hij van ons mag wijcken.

3. Beschut, beschermt, bewaerd u lant,
Let op het Spaansch bedrog.
Ey laet niet nemen uyt u hant
U privilegiën toch!
Maer thoont u elk een man vol moet
In ’t houden van u wetten;
Bovenal dient God en valt hem steeds te voet;
Dat Hij op u mag letten.