< Terug naar codex

O.-L.-Vrouw van Vlaanderen

Pagina: 340/340

August Cuppens / Lodewijk De Vocht
 
1.
Liefde gaf U duizend namen
Grooten edel, schoon en zoet
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt.
Schoner klinkt hij dan al d'andren.
Onze Lieve Vrouw van Vlaandren,
Onze Lieve Vrouw van Vlaandren.

2.
Waar men ga langs Vlaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt met U, Maria, tegen,
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen
Moge't nimmer hier verand'ren
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)

3.
Blijf in 't Vlaamse herte tronen
Als de hoogste koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgewin
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur des dood
Ons, Uw kin'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)