< Terug naar codex

Oud tafellied

Pagina: 184/185

X. Janssens / Christian Wilhelm Kindleben

Naar het duits / Halle 1767
 
1. Nu dan aan ’t smullen!
Werpt ’t kommervolle masker af
en drinkt de gulle
wijn tot aan ’t graf !

refrein
Edite, bibite, collegiales,
post multa saecula)
pocula nulla )bis

2. Geen koers in d’Halle.
De prof heeft in de kele zeer,
we drinken allen
te zijner eer !

3. Jubelt als zotten.
Broers, binst uw jongheid zoet en schoon,
en plukt maar botten
voor Bacchus’ kroon !

4. Op vette akkers
Schieten de botten weeld’rig uit,
toch is ’t de zonne
die hen ontsluit !