< Terug naar codex

Schoon lief hoe ligt gy hier en slaapt

Pagina: 403/403

Rond 1610
 

1.
"Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept
In uwen eersten droome?
Wilt opstaen en den mei ontfaên
Hy staet hier al zoo schoone".

2.
"'k En zou voor geenen mei opstaen,
Myn vensterken niet ontsluiten:
Plant uwen mei waer 't u gerei
Plant uwen mei daer buiten!"

3.
"Waer zou 'k hem planten of waer doen?
't Is al op 's heeren strate;
De winternacht is koud en lang,
Hy zou zyn bloeyen laten".

4.
"Schoon lief, laet hy zyn bloeyen staen,
Wy zullen hem begraven
Op 't kerkhof by den eglantier,
Zyn graf zal roosjes dragen.

5.
Schoon lief, en om die roozekens
Zal 't nachtegaelken springen,
En voor ons beî in elken mei
Zyn zoete liedekens zingen".