< Terug naar codex

St. Lutgardis

Pagina: ---/---

Eugeen De Ridder / Armand Preud’homme

Niet meer in de codex sinds 1959
 
Uit het vrome Vlaams verleden
Puurt als wierook offerbrand,
Naam gezegend, Sint Lutgardis,
Tong en tale van ons land.

Keerzang:
Schoner dan heet berkje op de heide,
Schoner dan de roze morgenwolk;
Zij Gij, Hoge Vrouwe, van uw volk.
Sterker dan ’t gedaver van de eeuwen,
Sterker dan de stoutste stenenbouw,
Sterker dan vergetelheid,
Sterker dan alles,
Zijt Ge, Sint Lutgardis, vrome Vrouw.

Eenzaam in uw gave ootmoed,
Bloeide uw dienend leven uit,
Tot de hoogste mensenwaarde:
Uitverkoren Kristibruid.

Steun ons in ’t nabije strijden,
Nood ons uit op uw festijn,
Laat ons Uwer waardig wezen;
Sint Lutgardis’ kindren zijn.