< Terug naar codex

Ros Beyaard ('t)

Pagina: 315/315

Prudens van Duyse

Uit Dendermonde
 
't Ros Beyaard doet zijn ronde
In de stad van Dendermonde
Die van Aalst die zijn zo kwaad
Omdat hier 't Ros Beyaard gaat
De vier Aymonskind'ren jent
Met 't blanke zweerd in d'hand
Ziet ze rijden, 't zijn de schoonste al van ons land
't Ros Beyaard hoog verheven
Hij is in het vuur gebleven.
Zie 't Ros Beyaard hoog verheven
Zie 't Ros Beyaard zeer charmant

't Ros Beyaard's ogen fonk'len
Zijne brede manen kronk'len
En hij wendt hem fraai en vlug
Met vier broers op zijnen rug
De vier Aymonskind'ren jent
Met 't blanke zweerd in d'hand
Ziet ze rijden, 't zijn de schoonste al van ons land
Hun harnas, schild en lansen
Blinken bij de zonneglanzen
Een den beiaard 't vooisken geeft
Daar het Ros zijn eer in heeft

O Dendermondenaren
Blijft altijd den roem bewaren
Van het peerd zo wijd vermaard
Als den grootsten man op aard
De vier Aymonskind'ren jent
Met 't blanke zweerd in d'hand
Ziet ze rijden, 't zijn de schoonste al van ons land
't Ros Beyaard is ons glorie
En benijdt g'ons die victorie,
Aalst, gij hebt nog min verstand
Als ons ridderros vaillant

't Ros Beyaard is verheven
Heeft hem in het vuur begeven
En het week op 't oorlogsveld
Alles voor zijn groot geweld
De vier Aymonskind'ren jent
Met 't blanke zweerd in d'hand
Ziet ze rijden, 't zijn de schoonste al van ons land
't Ros Beyaard doet zijn ronde
In de stad van Dendermonde
Die van Aalst die zijn zo kwaad
Omdat hier 't Ros Beyaard gaat