< Terug naar codex

Varia (medley)

Pagina: ---/---

Niet meer in de codex sinds 1956
 
Lang zal hij leven,
Lang zal hij leven,
Lang zal hij leven in de Gloria,
In de Gloria,
In de Gloria!

Hij leve hoog, hij leve hoog,
Hij leve hoog, hij leve hoog,
Ja hoog, ja hoog,
Hij leve hoog!

Leve ons X en hij mag er wezen,
Leve onze X en hij mag er zijn!
Zonder onze X kunnen wij niet leven,
Zonder onze X kunnen wij niet zijn.

En dat we toffe jongens zijn
Dat willen we weten,
Daarom komen wij, (bis)
En dat we toffe jongens zijn
Dat willen we weten,
Daarom komen wij
Overal.
Overal, overal,
Waar de meisjes zijn (bis)
Overal, overal,
Waar de meisjes zijn
Daar is het bal!

En dat we staatsgevaarlijk zijn
Dat willen wij weten,
Daarom vliegen wij (bis)
En dat we staatsgevaarlijk zijn
Dat willen wij weten,
Daarom vliegen wij
In den bak.
In den bak (met de matrak)
In den bak (met de matrak)
Waar de flikken zijn (bis)
In den bak, in den bak,
Bij de flikken zijn
w’Op ons gemak!

En weet gij dan nog niet (bis)
Hoe lekker dat dat is (bis)
En weet gij dan nog niet (bis)
Hoe lekker dat dat is (bis)
O ja!

En ons kliekje is weer bijeen,
Allemaal zotten, allemaal zotten,
En ons kliekje is weer bijeen,
Allemaal zotten ondereen.
Laat ons, laat ons,
Vreugde maken (bis)
Laat ons, laat ons,
Vreugde maken onder ons!

En ons duizend frank moet op, (bis)
In genever en Jack-Op, (bis)
En ons duizend frank moet op, (bis)
In genever en Jack-Op!
O ja!

En ga je mee, en ga je mee,
Ga je mee varen?
Ga je mee, ga je mee,
Ga je mee op zee?

En hoeperdepoep
Zat op de stoep
Kom laten we vrolijk wezen!
En hoeperdepoep
Zat op de stoep,
Kom, laten we vrolijk zijn!

Mie Katoen
Kom morgennoen
We zullen een pintje drinken,
Mie Katoen
Kom morgennoen
We zullen een pintje doen!

Wij zijn gezworen kameraden,
Wij zullen mekander nooit verlaten,
Wij zijn bijeen en we blijven ondereen,
Tot z’ons naar het kerkhof zullen dragen!

En daar is er nooit een van de club gestorven
Van verdriet of van chagrijn!

En als we dood zijn gaan we
’t Houten bakse in (ter)
En als we dood zijn gaan we
’t Houten bakse in! (bis)

En als we dood zijn gaan we
Ne meter vijftig diep…

En als we dood zijn groet er
Gras op onzen buik…

En laat de klok maar luien,
En laat de klok maar slaan.
Want daar is geen club in Leuven
Die (naam van club) kan verslaan!
Van je hela hola,
Houdt er den moed maar in (ter)
Van je hela hola,

Houdt er de moed maar in! (bis)
’t Heeft ons deugd gedaan (bis)
Aan ons hartje (bis)
’t Heeft ons deugd gedaan
Aan ons jeugdig hartje.

En ’t is van jaren lang bekend,
Een, twee!
Dat alles zwicht voor een student!
Een, twee!
En ’t is van jaren lang bekend,
Dat alles zwicht voor een student!

En zolang als de lepel in de breipot staat
Dan treuren wij nog niet (bis)
En zolang als de lepel in de breipot staat
Dan treuren wij nog niet!

O ja, wij willen, willen, willen (bis)
O ja wij willen vrolijk zijn!

Kom, laat ons nog een wandelingske doen,
Al in het jeugdig groen.
Met een meisje van fatsoen,
Kom, laat ons nog een wandelingske doen
Al in het jeugdig groen.

En da je vader moeste weten
Da je vrijt aan vijftien jaar
Hij zou je rap in ’t klooster steken
Tot dat je een en twintig waar!

Anarchisten willen we wezen)
Anarchisten willen we zijn ) (bis)
Ja, dat voelen wij (bis)
Aan ons hartje (bis)
Ja, dat voelen wij (bis)
Aan ons jeugdig hartje!

Een, twee, drie vier,
(naam van de club) (bis)
Een, twee, drie, vier,
(naam van de club) is hier!
En waren wij niet hier geweest
Dan was er geen plezier geweest!
Een, twee, drie, vier,
(naam van de club) is hier!

Wat doe-de gij
Zo laat in den avond,
Zo laat in de nacht. Hier aan dat gat (bis)
Hier aan de sleutelgat?

Bier moet er zijn
Champagne en wijn,
En alle meisjes zien ons geerne!
En ons refrein
Zal altijd zijn:
Leve de liefde, het bier en de wijn!

Santee, santee, santaterke,
Liever bier als waterke! (bis)

We gaan er hier van door,
De baas die weet waarvoor,
Omdat de pinten zijn te klein,
We gaan daar waar ze groter zijn!

Broeders en loeders en labers zijn wij,
Van mijn leven wil geen filister meer wezen,
Ja broeders en loeder en labers zijn wij,
van mijn leven wil ik geen filister meer zijn!

En ’t is hier alles ’t onze, tjoelala, tjoelala;
En ’t is hier alles ’t onze, tjoelala!
En we gaan hier niks betalen!
En ’t onderste moet boven staan!
En we gaan ’t hier al in brokken slaan!

Allah is groot, (bis)
En Mahomet, en Mahomet )
Is zijn profeet! ) (bis)

Rotte patatten! (ter)
Links, rechts, links, rechts!
En daar achter komen d’r nog, nog, nog (ter)
En daar achter komen d’r nog!
Dicht bijeen is wêrem,
Ver vaneen is koud, koud, koud,
Dicht bijeen is wêrem,
Ver vaneen is koud!
Wêrem, wêrem,
Dicht bijeen is wêrem,
Wêrem, wêrem,
Ver vaneen is koud!

En naar huis niet gaan,
En naar huis niet gaan,
Zolang de pinten op de tafel staan.

We gaan nog niet naar huis
Nog lange niet, nog lange niet,
We gaan nog niet naar huis,
Want moeder is niet thuis.

Ka Boem, Trie boem, die ‘k zo gere zie;
’t Is het schoonste meiske dat in Leuven is te vinden
Ka Boem, Trie boom, die ‘k zo gere zie;
’t Is het schoonste meiske dat in Leuven is te zien!
Z’heeft zwert haar, zwert’ ogen, zwerte voeten,
Z’is zo schoon en donker van kouleur.
Z’heeft een gezicht vol malse zomersproeten,
En een stem gelijk een verroeste kelderdeur.

(O give me a home)
O geef mij een kot; een “gemeubeld kotie”!
Een van vier- of van vijfhonderd frank.
Met water dat loopt, en een kachel die rookt,
Niet te hoog, niet te breed of te lang.
KOT….Goddelijk KOT….!
Waar ik enkel maar ’s nachts slapen kom,
Waar de rooster der lessen altijd is verdwaald,
En de huur van de maand nooit betaald….

(Het vendel moet marcheren)
De Studax moet studeren,
Moet blokken totterdood!
De Roller kan niet leren,
Straks ligt hij in de goot!
De proffen zijn vergeten,
Geschuwd gelijk de pest!
De vrijers amuseren
Zich boven op de vest!
Rolt en vrijt…
Of blokt, student!

(Vaarwel mijn broeder)
Vaarwel mijn cursussen en mijn boeken.
Ik wil u niet meer zien.
Ik wil een ander carrière zoeken
Waar ik wat meer verdien.
Co-mi-li-to-nes, mijn buis is nabij-hij….
O denk niet meer aan mij.
Het is bijna voorbij,
Voor U gelijk voor mij….COMILITONES!