< Terug naar codex

Vazelied

Pagina: ---/---

Niet meer in de codex sinds 1959
 
Bij ’t zingen van dit lied wordt een grote vaas vol bier door de corona geledigd.

Naar Soissons trok met gans zijn strijderspracht,
Gewapend en gepantserd,
De fiere heer der Frankenmacht
Hij zou zijn vaze wreken. (bis)

Keerzang:
De vaze is uit, is uit (bis)
De trouwe, lieve vaze;
De vaze is gedronken,
Ei sa gedronken!

Van op zijn schild sprak Clovis tot zijn volk:
“’k Had liefst een land verloren
Dan deze vaas, ons vreugdetolk,
Die men ons heeft ontnomen”. (bis)

En kort daarop verviel dan gans zijn rijk,
Zijn grootheid lag in duigen;
Verdwenen was de vriendschapsblijk,
De vaze was gebroken. (bis)

De (naam van de club) toch is beter dan Clovis:
Wij drinken steeds ons vaze,
Men ziet dat hier nog vriendschap is;
Wij drinken steeds ons vaze (bis).