< Terug naar codex

Wij zijn weer bijeen

Pagina: ---/---

Edmond de Coussemaker (1856)

Florimond. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)Niet meer in de codex sinds 1959
 
Zou me nie meugen een liedje zingen )
Zonder daarom ne losbol te zijn? ) bis.

Keerzang:
Wij zijn weer bijeen
Loven’s studenten (bis)
Wij zijn weer bijeen
Lovense studenten ondereen.

Zou me nie meugen een pintje pakken )
Zonder daarom nen dronkaard te zijn? ) bis.

Zou me nie meugen ne cursus brossen )
Zonder daarom ne luiaard te zijn? ) bis.

Zou me nie meugen een kusje vangen )
Zonder daarom ne snoeper te zijn? ) bis.

Zou me nie meugen eens blijde wezen )
Zou me nie meugen eens vroolijk zijn? ) bis.