< Terug naar codex

Wilt heden nu treden

Pagina: 335/335

Uit Adrianus Valerius' gedenckclanck 1626 / Danklied voor de overwinning van Prins Maurits 1597
 
Wilt heden nu treden voor God den Here,
Hem bovenal loven van herten zeer.
En maken groot Zijn lieven namen ere,
Die daar nu onze vijand slaat terneer.

Ter ere ons Here wilt al uw dagen,
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht, en wacht u voor bedrog.

Bid, waket en maket dat g'in de bekoring,
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt, de vijand tot verstoring.
Al was zijn rijk nog eens zo sterk bewald.