< Terug naar codex

Gezondheid! Klinkt in ’t rond

Pagina: ???/LeLie

Wijze: God save the King

Leuvens Liedboek 2023
 
Gezondheid klinkt in 't rond,
Ja, vrienden, leeft gezond,
Leef lang gezond!
Geniet nog menig jaar
Dien zegen niet elkaâr;
Dit wenschen we al te gaâr,
Met hart en mond.
Herhaal aan dezen disch
Nog lang, gezond en frisch,
Dien wensch in 't rond,
Geen wensch, hoe rijk van zin,
Sluit hooger zegen in
Dan dit ons feestbegin:
Leef lang gezond!

 
Gezondheid is een schat,
Die hooger heil bevat
Dan 's werelds goud.
Ze is de oorsprong onzer vreugd;
De bloesempraal der jeugd;
De kroon en 't loon der deugd,
Voor jong en oud.
Komt, vrienden! klinkt en drinkt;
De feestwijn gloeit en blinkt
En zoekt den mond.
Nog eens wêergalin in 't rond:
Leeft, vrienden! leeft gezond!
eens, uit hart en mond:
Leef lang gezond!