< Terug naar codex

De haverkist

Pagina: ???/LeLie

Leuvens Liedboek 2023
 
1
komt vrienden wilt aanhoren
en luistert naar mijn lied
dan zal ik u gaan vertellen
wat of er is geschied
refrein

en hedde ze nie gezien
van sjoela sjoela faldera
en hedde ze nie gezien
van sjoel

2
èn d'r was 's 'n boerendochter
èn d'r was 's 'nen boerenzoon
`n 't mèske hiette Truike
èn de jonge die hiette Toon

3
èn 't mèske sprak: lieve jongen
èn de jonge sprak: lieve meid
ik wil met jou verkeren
'k ben tot je dienst bereid

4
èn ze gingen aan 't overleggen
èn de zaak die werd beslist
ze zouden een lolletje hebben
in de lege haverkist

5
mèr van 't stompen en 't stoten
al tegen 't planken beschot
viel er janverdomme
die haverkist op slot

6
èn de vader moe van 't werken
kwam 's avonds laat naar huis
en vond tot zijn verwond'ring
geen meid of zoon in huis

7
en in de schuur gekomen
als ik me niet vergis
hoor ik zowaar geritsel
in die lege haverkist

8
en den deksel eraf genomen
en daar zag ie tot zijn spijt
z'n aardig zoontje liggen
naast een dikke boerenmeid

9
en ach vader wil me vergeven
'k was altijd braaf en knap
ik wou er een lolletje hebben
en 't was maar voor de grap

10
maar negen maandjes later
toen kwam er een kleine guit
hij had er janverdomme
de haver nog op z'n snuit

11
dus meisjes voor 't laatste
als ik me niet vergis
dan kruip toch nooit of nimmer
in een lege haverkist