< Terug naar codex

Wij zijn gezworen kameraden

Pagina: ???/LeLie

Leuvens Liedboek 2023
 
Refrein
Wij zijn gezworen kameraden
wij zullen elkander nooit verlaten
wij zijn bijeen
En wij blijven ondereen
Wij zullen elkander nooit verlaten

juicht dan allen , laat het schallen
t'Kameraden lied , and'ren zeuren
And'ren treuren , onze mannen niet

Refrein

Knapen lopen , en met hopen
Doelloos langs de straat , zij vermoeden
Noch bevroeden , hoe t'hier lustig gaat

Refrein

And'ren zoeken , in de kroegen
Vruchteloos de vreugd , wij bewaren
Hier te garen , blijheid eer en deugd

Refrein

Als met velen , wij hier spelen
Gansje , ton of dambord , samen kaarten
Of biljarten , schijnt de tijd te kort

Refrein

Laat ons ouderen , laat ons jongeren
Trouw aan t'patronaat zijn , waar we vinden
Echte vrienden , vreugde waar en rein

Refrein

Bron: https://muzikum.eu/nl/vlaamse-volksliederen/wij-zijn-gezworen-kameraden-songtekst