< Terug naar codex

Wie gaat mee over zee

Pagina: ???/LeLie

Leuvens Liedboek 2023
 
Wie gaat mee, gaat mee over zee?
Houd het roer recht!
Fris blaast de wind langs de ree,
Blijft g'in 't nest in 't nest met de rest,
Houd het roer recht!
Ons lijkt de zee het allerbest.
Wie wat worden wil, wel die zit niet stil,
Neen, hij trekke 't zeegat uit,
Zie, hem wacht rijke buit.

Bij de hand, bij de hand voor het land,
Houdt het roer recht!
Zo klinkt het luid van alle kant.
Voor U uit het oog en omhoog,
Houd het roer recht!
Dat U geen storm verrassen moog,
Met het oog in 't zeil en voor niemand veil,
Stuurt de zeeman 't zwemmend paard,
Nooit voor iemand vervaard.

Een hoezee, een hoezee voor de zee!
Houd het roer recht!
Jongens van Holland, roep het mee!
Hier is 't veld, is het veld voor de held.
Houd het roer recht!
Hier toont de man, wat hij geldt!
Onder 't zeemansbuis, daar is moed nog thuis,
In zijn vuist ligt heel zijn lot
Niemand vreest hij dan God!