< Terug naar codex

En de Jan kwam thuis

Pagina: ???/LeLie

Leuvens Liedboek 2023
 
1
èn de jan kwam thuis de jan kwam thuis
de jan kwam zat naor huis
wa vond ie op z'n kaomerke
'ne vrimde schoen in huis
wie z'ne schoen is dè z'ne schoen is dè
z'ne schoen mag dè toch zèn
mèr jantje dè 's 'ne kolenbak
die ons moeder kocht vur mè
'k heb de wirreld rondgerezen
al wèl 'n jaor of tien
mèr 'ne kolenbak mee veters
die heb 'k nog nooit gezien
2
èn de jan kwam thuis de jan kwam thuis
de jan kwam zat naor huis
wa vond ie op z'n kaomerke
'ne vrimde broek in huis
wie z'n broek is dè z'n broek is dè
z'n broek mag dè toch zèn
mèr jantje dè 's 'nen èèrpelzak
die ons moeder kocht vur mè
'k heb de wirreld rondgerezen
al wèl 'n jaor of tien
mèr 'nen èèrpelzak mee pèèpe eraon
die heb 'k nog nooit gezien

3
èn de jan kwam thuis de jan kwam thuis
de jan kwam zat naor huis
wa vond ie op z'n kaomerke
'ne vrimde jaas in huis
wie z'ne jaas is dè z'ne jaas is dè
z'ne jaas mag dè toch zèn
mèr jantje dè 's 'n beddespraai
die ons moeder kocht vur mè
'k heb de wirreld rondgerezen
al wèl 'n jaor of tien
mèr 'n beddespraai mee mööwen eraon
die heb 'k nog nooit gezien

4 èn de jan kwam thuis de jan kwam thuis
de jan kwam zat naor huis
wa vond ie op z'n kaomerke
'n vrimde vest in huis
wie z'n vest is dè z'n vest is dè
z'n vest mag dè toch zèn
mèr jantje dè 's 'ne schoteldoek
die ons moeder kocht vur mè
'k heb de wirreld rondgerezen
al wèl 'n jaor of tien
mèr 'ne schoteldoek mee knööpen eraon
die heb 'k nog nooit gezien

5
èn de jan kwam thuis de jan kwam thuis
de jan kwam zat naor huis
wa vond ie op z'n kaomerke
'ne vrimden hoed in huis
wie z'nen hoed is dè z'nen hoed is dè
z'nen hoed mag dè toch zèn
mèr jantje dè 's 'nen boterpot
die ons moeder kocht vur mè
'k heb de wirreld rondgerezen
al wèl 'n jaor of tien
mèr 'nen boterpot mee voeiring erin
die heb 'k nog nooit gezien

6
èn de jan kwam thuis de jan kwam thuis
de jan kwam zat naor huis
wa vond ie op z'n kaomerke
'n vals gebit in huis
wie z'n gebit is dè z'n gebit is dè
z'n gebit mag dè toch zèn
mèr jantje dè 's 'n möözeklem
die ons moeder kocht vur mè
'k heb de wirreld rondgerezen
al wèl 'n jaor of tien
mèr 'n möözeklem mee tanden erin
diè heb 'k nog nooit gezien

7
èn de jan kwam thuis de jan kwam thuis
de jan kwam zat naor huis
wa vond ie op z'n kaomerke
'ne vrimde vent in huis
wie z'ne vent is dè z'ne vent is dè
z'ne vent mag dè toch zèn
mèr jantje dè 's 'n kieneke
die ons moeder kocht vur mè
'k heb de wirreld rondgerezen
al wèl 'n jaor of tien
mèr 'n kieneke mee zô'ne moustache
dè heb 'k nog nooit gezien