< Terug naar codex

Ain boer wol naor zien noaber tou

Pagina: 484/---

Uit Groningen
 
Ain boer wol naor zien noaber tou,)
Hai, boer, hai!)bis
Zien wief dat wol mit hom goan,)
Dom dom dom dai! )bis

"Nee wief, doe most toeze bliev'n,
Most spinn'n en naai'n" van

Dou boer weer in hoeze kwam,
Zee'e: "Wief, wat hestoe wel doan?"

Moar 't wief kreeg tou bèrfestok,
En sloug hom dou op zien kop.

En boer gong noar zien noaber kloag'n,
"Mien wief het mie op kop sloag'n" van

En noaber zee: "Net ziezo"
"Mien wief dij dut krek ziezo".