< Terug naar codex

Alle die willen naer Island gaan

Pagina: 327/327

Edmond de Coussemaker (1856)

Uit Frans Vlaanderen 
(Chants populaires des Flamands de France)
 
1. Alle die willen naer Island gaen,
Om kabeljauw te vangen
En te visschen met verlange,
Naer Iseland, naer Iseland, naer Is'land toe;
Tot drie-en-dertig reyzen zyn zy nog niet moe.

2. Komt ons den tyd van de fooie aen,
Wy dansen met behaegen
En wy weten van geen klaegen;
Maer komt den tyd, maer komt den tyd naar zee te gaen,
Dan is er wel ons hoofd van zorgen zwaer belaen !

3. Als er de wind van het Noorden waeyt,
Wy gaen naer de herberge
En wy drinken zonder erge,
Wy drinken daer, wy drinken daer op ons gemak,
Tot dat den lesten stuyver is uyt onzen zak