< Terug naar codex

Blijheidslied

Pagina: 298/298

Theodoor Sevens / Karel Mestdagh

'De Zege van Groeninge' (1902)
 
1.
De beiaard speelt zo schoon hij kan,
De vreugde heerst alom;
Met bloemen kroont de vrouw haar man,
De bruid haar bruidegom.
De vogel kweelt zo hel en blij,
Het windje speelt zo vrij.
En blij en vrij,
Ons volk ter eer,
Is Vlaanderen nu weer.
Men strooie kruid
En palmen uit
Bij klank en zang.
Hou eeuwig stand
O heilig vaderland.

2.
Voorgoed vergeten zij de hoon,
Vergeten ook het wee.
Nu schall'uit slot en pporterswoon,
Het lied van heil en vree.

3.
Nu schalle boven veld en woud
En over land en zee:
Genot en heil aan jong en oud,
Aan allen vreugd en vree.