Praesidia Leuven

Praesidia Geel / Praesidia Diepenbeek / Praesidia Leuven

 
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Ab-actis
Schachtenmeester
2018
Zilt
Beur
Lotto
Djaws
Koj
2017
Wolf
Froem
Goesto
Polar
Beur
2016
Nitro
Goesto
Looz
Wolf
Felps


 
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Ab-actis
Schachtenmeester
2015
Zippo
Wolf
Froem
Nitro
Fresj
2014
Bolt
Straal
Rezor
Fresj
Pinker
2013
Kalzone
Klik
Bolt
Effor
Klik


 
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Ab-actis
Schachtenmeester
2012
Knuz
Djet
Effor
Piblo
Djet
2011
Effor
Beer
Piblo
Door
Beer
2010
Piblo
Effor
Klik
Straal
Effor


 
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Ab-actis
Schachtenmeester
2009
Feesjes
Demer
Rots
Keep
Santa
2008
Krop
Santa
Brul
Rots
Santa
2007
Keep
Brul
Krop
Murf
Feesjes


 
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Ab-actis
Schachtenmeester
2006
Demer
Keep
Vlag
Rots
Keep
2005
Demer
Pay
Vlag
[Geen]
Pay
1993
Herk
[Geen]
[Geen]
[Geen]
[Geen]


 
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Ab-actis
Schachtenmeester
1992
Hoss
[Geen]
[Geen]
[Geen]
[Geen]
1991
Boeba
[Geen]
[Geen]
[Geen]
[Geen]
1983
Ronny Hanet
[Geen]
[Geen]
[Geen]
[Geen]


 
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Ab-actis
Schachtenmeester
1982
Blotte
[Geen]
[Geen]
[Geen]
[Geen]
1981
Piet Dessers
[Geen]
[Geen]
[Geen]
[Geen]


 
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Ab-actis
Schachtenmeester