< Terug naar codex

Ghequets ben ic van binnen

Pagina: ---/---

Niet meer in de codex sinds 1959 / Uit: Souterliedekens – 1540
 
Ghequetst ben ik van binnen,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst so lanc so meer.
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ic en kan gherusten dach no nachte;
Waer ic mi wend, waer ik mi keer,
Ghi syt alleen in myn gedachte.