< Terug naar codex

Het lied van pater Callewaert

Pagina: 495/484

Lambrecht Lambrechts / Emiel Hullebroeck
 
Verliefd, gij jongens, kiest alleen een bruid
In't koor der Vlaamsgezinde maagden uit.
Blijft Vlaandrens heilige idealen trouw
En laat die nimmer breken door een vrouw.
Zo wint ge ons aller wensen voor uw haard
En't zegenwoord van Pater Callewaert:
Crescite et multiplicamini!

Alwaar gij zwerft en werft ten allen kant,
Maakt onze meisjes Vlaams Vaderland,
Bekeert he, kneedt hen, port hen: "Storm op zee!"
En zijn ze rijp gezongen, trouwt ermee!
Zo wint ge....enz.

Niet langer zal Parijs met hoed en keurs
Nogzegepralen op de huwelijksbeurs.
Bericht aan menig dubbend pensionaat:
Zij weten nu wat hen te wachten staat!
Alleen waar Vlaams met Vlaams in Vlaandren paart,
Rijst 't handgebaar van Pater Callewaert:
Crescite et multiplicamini!