< Terug naar codex

Psalm

Pagina: 334/334

Berten Rodenbach / Jef Van Hoof / Adolf De Graeve
 
1. God, onze Heer ! Gij zijt de Heer der Heren,
Gij draagt de wereld op Uw hand.
Lacht G'op een volk, het bloeit in roem en ere,
Keert Gij Uw blikken, 't stort in 't zand.

2.God, onze Heer ! Gij loecht weleer op Vlaand'ren.
Toen was het machtig, schoon en fier.
Kluisters en juk, het sloeg ze ruw aan spaand'ren,
"Vrijheid en nering" klonk het hier !

3. God, onze Heer ! Wil 't jong geslacht aanhoren:
Red Vlaanderen uit zijn diepe val.
Zegen de eed door allen trouw gezworen:
Vlaand'ren, Vlaand'ren boven al !